Nazwa pracodawcy:
Hays Poland

Data dodania:
2021-09-15

Nr referencyjny:
1151520

Miejsce pracy:
Polska, Kluczbork
województwo: opolskie

Kontakt:

Hays Poland

Agencja doradztwa personalnego HAYS Poland oferuje usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej. Cechą, która wyróżnia HAYS jest unikalny system rekrutacji w oparciu o podział na wyspecjalizowane dywizje obsługujące poszczególne sektory rynku pracy.

Główny Specjalista ds. BHP i OŚ

Opis stanowiska Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z sektora automotive poszukujemy Kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty ds. BHP i PPOż

 Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i działaniach podjętych w celu ich usunięcia
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
 • Udział i tworzenie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami z zakresie bhp
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie bhp i ppoż oraz zapewnienie właściwej adaptacji nowych pracowników w tym zakresie.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w celu przeprowadzania zleconych badań
 • Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • Uczestniczenie w pracach komisji ds. bhp
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacja
 • Udział w przekazywaniu do użytku nowych stanowisk pracy, maszyn i budynków,
 • Udział i inicjowanie w audytach wewnętrznych
 • Prowadzenie KPI z zakresu BHP i ochrony środowiska
 • Przestrzeganie wdrożonych w firmie wymagań, standardów, procedur i norm jakościowych i środowiskowych (ISO 14001,ISO 9001, IATF)
 • Udział w audytach ISO 9001/IATF/VDA
 • Zarządzanie gospodarką odpadami.
 • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO/CRO

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku BHP lub studia podyplomowe;
 • Kilkuletni staż pracy w obszarze BHP;
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • Znajomość norm jakościowych i środowiskowych (ISO 14001,ISO 9001, IATF)
 • Dobra znajomość języka angielskiego ze względu na międzynarodowy charakter organizacji;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność;

Nasz Klient oferuje:

 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie
 • Samodzielne stanowisko pracy z szerokim zakresem odpowiedzialności

Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."