Nazwa pracodawcy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Data dodania:
2022-05-13

Nr referencyjny:
7000359pra

Miejsce pracy:
Polska, Zakopane
województwo: małopolskie

Kontakt:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Referent

Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe). Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu mieści się na parterze. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych..

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działalność inspekcyjno – kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowych i sporządzanie z nich protokołów
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • analiza zgromadzonych dokumentów
 • opracowywania wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • inne zadania zlecone przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe: w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego lub doświadczenie w administracji publicznej

Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."