Nazwa pracodawcy:
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Data dodania:
2022-11-23

Nr referencyjny:
7764837pra

Miejsce pracy:
Polska, Babica
województwo: podkarpackie

Kontakt:

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Koordynator Robót Branżowych

Opis stanowiska
Opis stanowiska


 • bezpośredni nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót sanitarnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy, oraz normy jakości we współpracy z kierownictwem kontraktu,

 • koordynacja robót w zakresie instalacji sanitarnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych oraz  przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu,

 • analiza i optymalizacja dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego, opracowywanie propozycji rozwiązań alternatywnych,

 • współpraca z kierownictwem kontraktu w zakresie realizacji podległego zakresu robót,

 • przygotowywanie harmonogramu zakupów towarów i usług, opracowywanie strategii kontraktacji, przygotowanie i prowadzenie procesu negocjacji, weryfikacja ofert i ostateczna rekomendacja w zakresie wyboru dostawców lub podwykonawców,

 • nadzorowanie, koordynowanie i rozliczanie robót oraz dostaw materiałów,

 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie.


Wymagania
Wymagania


 • wykształcenie wyższe techniczne

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych,

 • doświadczenie w kierowaniu robotami branżowymi na dużych kontraktach infrastrukturalnych

 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word,

 • znajomość MS Project i AutoCad,

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

 • umiejętności analityczne,

 • umiejętności negocjacyjne,

 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność zarządzanie czasem pracy podległych pracowników,


Oferujemy
Oferujemy


 • pracę na kontrakcie S19 Domaradz Iskrzynia o wartości 1 063,25 mln zł brutto.

 • pracę w renomowanej firmie - jednej z najlepszych spółek budowlanych w Polsce – laureata rankingu POLAND'S BEST EMPLOYERS 2022,

 • przyjazny i profesjonalny proces onboardingu,

 • pracę w zróżnicowanym zespole (pod względem doświadczenia, wieku i płci), w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, w którym razem BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ, 

 • atmosferę budującą zaangażowanie– konkursy dla pracowników i inicjatywy wewnętrzne,

 • stabilne zatrudnienie – możliwość długofalowej współpracy,

 • możliwość rozwoju oraz awansu w firmie tworzonej przez ludzi z pasją – wielu naszych kierowników budów i kontraktów pochodzi z awansów wewnętrznych,

 • transparentny system premiowy,

 • pracę w organizacji dla której bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem, 

 • połączenie tradycji (wieloletniej historii na polskim rynku) z nowoczesnością (jesteśmy szeroko zaangażowani we wdrażanie BIM i technologii cyfrowych


Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."