myCV.pl - Kontakt

Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować na adres e-mail:


OSG IT Sp. z o.o.
ul. Stężycka 9
04-461 Warszawa, Polska
e-mail:

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346354,
NIP 9522082438,
REGON 142224181,
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000,00 PLN