Nazwa pracodawcy:
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Data dodania:
2022-05-13

Nr referencyjny:
7000338pra

Miejsce pracy:
Polska, Szczytno
województwo: warmińsko-mazurskie

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Starszy referent

Opis stanowiska

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku

Zakres zadań

  • zapewnienie sprawności technicznej systemów informatycznych,
  • administrowanie danymi w systemach jawnych,
  • zapewnienie uprawnień i dostępu do systemów teleinformatycznych,
  • prowadzenie spraw magazynowo-ewidencyjnych sprzętu informatyki i łączności;

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."