Nazwa pracodawcy:
Polskie Koleje Państwowe S.A.

Data dodania:
2023-03-17

Nr referencyjny:
8083764pra

Miejsce pracy:
Polska, Kraków
województwo: małopolskie

Kontakt:

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Współpracy z Samorządami

Opis stanowiska

Zakres czynności:
 • przygotowanie, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz opracowanie wniosków w zakresie uzyskiwania odszkodowań za nieruchomości

 • opracowywanie wniosków do właściwych organów dotyczących wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 • bieżące aktualizowanie wykazów dworców kolejowych i mienia wchodzącego w skład linii kolejowych

 • zlecenia wykonania wyceny nieruchomości

 • przygotowanie założeń do planów rocznych i wieloletnich w zakresie zbywania nieruchomości na rzecz JST i Skarbu Państwa


Wymagania

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - (mile widziane z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji lub prawa)

 • 2 lata doświadczenia zawodowego

 • znajomość obsługi pakietu programów Microsoft Office

 • znajomość aktualnych przepisów prawa w tym: Ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej

 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych zadań

 • umiejętność redagowania pism urzędowych

 • wymagane czynne prawo jazdy kategoria B.
Oferujemy

Oferujemy:
 • pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat

 • stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza

 • szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów

 • rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

 • atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel

 • benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych


Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."