Nazwa pracodawcy:
Zaklad Mechaniczny BUMAR-MIKULCZYCE S.A.

Data dodania:
2023-11-20

Nr referencyjny:
8654024pra

Miejsce pracy:
Polska, Zabrze
województwo: śląskie

Kontakt:

Zaklad Mechaniczny BUMAR-MIKULCZYCE S.A.

Kierownik Oddziału utrzymania ruchu

Opis stanowiska Opis stanowiska

 • Utrzymuje w ciągłej sprawności park maszynowy;

 • Nadzoruje prawidłową eksploatację parku maszynowego oraz prowadzi gospodarkę remontową;

 • Utrzymuje w należytym stanie budynki, hale i tereny będące w użytkowaniu Spółki, w tym zapewnia aktualne przeglądy ich stanu zgodnie z wymogami określonymi w stosownych przepisach prawnych;

 • Utrzymuje w pełnej sprawności infrastrukturę elektryczną, powietrzną, wodociągową i gazową;

 • Prowadzi ewidencję i dokumentację dotyczącą środków trwałych podlegających okresowej kontroli UDT (w tym suwnic, żurawików, kotłów, zbiorników ciśnieniowych, separatorów oraz książki obiektów, protokoły przeglądów budowlanych, dokumentacja dotycząca pomiarów ochronnych obiektów i maszyn, utylizacji odpadów produkcyjnych);

 • Przygotowuje miesięczne rozliczenia mediów dzierżawców;

 • Klasyfikuje i przeprowadza inwentaryzację środków trwałych;

 • Prowadzi prace w zakresie zabezpieczenia środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, w tym prowadzi laboratorium;

 • Obsługuje kotłownię, kompresorownię i transport pod kątem utrzymania pełnej sprawności tych urządzeń i instalacji;

 • Bierze udział w pracach związanych ze zmianą lokalizacji maszyn i urządzeń;

 • Dokonuje pomiarów dokładnościowych maszyn i urządzeń oraz prowadzi pełną dokumentację w tym zakresie;

 • Rejestruje działania konserwacyjne, w tym prowadzenie dokumentacji dla stacji transformatorów;

 • Zapewnia porządek wewnątrz zakładu;

 • Utrzymuje w należytym stanie drogi komunikacyjne, obiekty i budowle;

 • Dba o wygląd terenów zarówno wewnątrz zakładu, jak i terenów przyzakładowych;

 • Nadzoruje firmy świadczące usługi elektryczne i elektroniczne;

 • Dokonuje złomowania zbędnego majątku.


Wymagania Wymagania

 • Minimum średniego wykształcenia technicznego;

 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;

 • Znajomości rysunku technicznego;

 • Umiejętności zarządzania pracownikami;

 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności.


Oferujemy Oferujemy

 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;

 • Możliwość rozwoju zawodowego;

 • Stabilne warunki zatrudnienia;

 • Opiekę medyczną, kartę multisport;

 • Świadczenia socjalne.


Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."