Nazwa pracodawcy:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania:
2024-02-11

Nr referencyjny:
8788207pra

Miejsce pracy:
Polska, Wrocław
województwo: dolnośląskie

Kontakt:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Inspektor

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wyjazdy służbowe krajowe,
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • monitoruje wydajność i efektywność sieci drogowej przy użyciu wielu źródeł informacji dostępnych za pośrednictwem Systemów Zarządzania Ruchem i innych źródeł zewnętrznych
 • zarządza obsługą zdarzeń na sieci dróg, które zmniejszają jej wydajność, przy użyciu całej dostępnej infrastruktury, w tym Systemów Zarządzania Ruchem
 • koordynuje skuteczne, bezpieczne i terminowe działania z pracownikami na stanowiskach ds. utrzymania dróg oraz przedstawicielami firm utrzymaniowych i odpowiedzialnych za pobór opłat za przejazd
 • prowadzi dziennik operatora Systemu Zarządzania Ruchem
 • monitoruje pracę urządzeń przydrożnych i systemów zarządzających, reaguje, rozwiązuje problemy lub zgłasza konieczność interwencji związanych z technologią ITS
 • komunikuje się z użytkownikami dróg, interesariuszami, partnerami i współpracownikami przy użyciu szerokiej gamy rozwiązań technologicznych, w tym komunikacji radiowej, telefonicznej i pisemnej
 • obsługuje krajową infolinię drogową 19 111

Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza merytoryczna z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu
 • Znajomość ustaw: ustawa o drogach publicznych, ustawa - prawo o ruchu drogowym
 • Znajomość sieci dróg na terenie województwa dolnośląskiego
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub oświadczenia o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Obsługa pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu
 • Prawo jazdy kategorii „B”
 • Język obcy: angielski na poziomie komunikatywnym B1

Kontakt Aplikuj!


W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."