Porady - Rozmowa kwalifikacyjna - Pytania do zadania

Pytania do zadania.

Zadawanie pytań na rozmowie kwalifikacyjnej świadczy o tym, że profesjonalnie podchodzisz do szukania pracy i zbierasz informacje na temat firmy.

Zaproponowane poniżej przykładowe pytania jakie można zadać na rozmowie kwalifikacyjnej, potraktuj jako punkt wyjścia do ułożenia swoich własnych pytań dostosowanych do firmy i stanowiska o które się ubiegasz?

 • Jakie Pani/Pana zdaniem są trzy kluczowe umiejętności istotne dla tego stanowiska?
 • Czy praca zespołowa dominuje nad indywidualną?
 • Jakie będą moje zadania podczas pierwszych sześciu miesięcy pracy? Podczas pierwszego roku?
 • Czy może Pani/Pan wymienić kilka przykładowych projektów, które są obecnie realizowane w firmie? Jakie są ewentualnie przewidywane projekty?
 • Jaka ścieżka kariery w firmie jest przewidziana dla osoby z moimi kwalifikacjami?
 • Jak wygląda proces oceniania i awansu pracowników?
 • Jaka jest rotacja pracowników na pozycji, o którą się ubiegam?
 • Jakie są wstępne szkolenia? Jakie są ewentualne przyszłe szkolenia? Jak wygląda program szkoleń/dokształcania pracowników?
 • Jakie są wyzwania na tej pozycji?
 • Czy może Pani/Pan opisać jak wyglądają biura?
 • Jakie są mocne i słabe strony firmy?
 • Czy mogą Państwo wymienić kilku swoich klientów? Kto jest Państwa klientami?
 • Z państwo głównie konkurują?
 • Jakich komputerów i programów używacie Państwo? Czy będę mieć komputer do wyłącznej dyspozycji?
 • Jak by Pani/Pan opisała styl zarządzania w firmie, autorytarny czy zespołowy?
 • Jak wyglądała kariera zawodowa wysokiej kadry zarządzającej firmą?
 • Czego się oczekuje od nowych pracowników?
 • Czy mogę poznać strukturę działu, w którym jest stanowisko?
 • Jakich cech oczekujecie Państwo od nowo zatrudnionych osób?
 • Czy to jest nowo utworzona pozycja czy ktoś odszedł? Co się stało z osobą, która była poprzednio na tym stanowisku? Jakie były powody jej odejścia?
 • Jaki są następne etapy rekrutacji?
 • Komu bezpośrednio podlega to stanowisko? Jakie ta osoba ma wykształcenie? Jaki to człowiek?
 • Czy mogę porozmawiać z innymi osobami, które podlegają tej osobie?
 • Czy przewidywane są jakieś zmiany w strukturze firmy?
 • Czy pragnąc kontynuować swoją edukację, mogę liczyć na jakiś rodzaj pomocy od firmy w płaceniu czesnego?
 • Czy chciałaby Pani/Pan zadać mi jeszcze jakieś pytania ułatwiające podjęcie decyzji o zatrudnieniu mnie?
 • Czy otrzymam pisemną umowę o stałe zatrudnienie?
 • Czy będę musiał podpisać klauzulę o zakazie konkurencji?
 • Czy na stanowiskach w zarządzie jest dużo kobiet?
 • Czy wielu jest kandydatów na stanowisko, o które się ubiegam? Czy może mi Pani/Pan coś o nich powiedzieć?
 • Jak szybko mogę sie spodziewać odpowiedzi z Państwa strony?
 • Nie należy pytać o pensję i benefity!